Zense #5 Fast

#5 9′ ZENSE
12-13 G
Fast aksjon

Stanga er først og fremst en klassisk ørretstang. Men når du vil finne deg selv å håndtere mye vind, tunge streamere eller behovet for lange kast, vil de kraftige spiss-seksjonene gi deg litt ekstra kraft i kastet.